fbpx

Vilniaus Hexa Cinema kino erdvė persikėlė į H. Raduškevičiaus rūmus prie Žaliojo tilto, adresu Kalvarijų g. 1.

Image Alt
Hexa Cinema

Privatumo politika ir puslapio taisyklės

„LITL BAZ PICTURES“ UAB, adresas Tuskulėnų g. 52-19, LT-09208 Vilnius, įmonės kodas 302925983, el. pašto adresas info@hexacinema.lt  (toliau – mes) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus, kurie atitinka Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi „Hexa Cinema“ interneto svetainėje www.hexacinema.lt teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi „Hexa Cinema“ interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs besąlygiškai sutinkate su šia privatumo politika. Jei nesutinkate su privatumo politikos sąlygomis, Jūs neturite teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis.

Perkant svetainėje, Jūs privalote pateikti šiuos asmens duomenis: el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį.

„Hexa Cinema“ netikrina Jūsų pateiktos informacijos. Jūs esate atsakingas, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Naršydami interneto svetainėje, Jūs kartu suteikiate „Hexa Cinema“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, „Hexa Cinema“ įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami, siekiant įvykdyti užsakymus dėl VR kino bilietų/kuponų pirkimo, suteikiant naudingą informaciją apie kiną, renginius, akcijas, bilietų kainas bei nuolaidas, kitus ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą Jūsų pasirinktą informaciją bei siekiant tinkamai įvykdyti kitas interneto svetainėje teikiamas paslaugas.

Jūsų atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos Nr.) naudojami siekiant tinkamai suteikti paslaugas ir įvykdyti sandorius interneto svetainėje, pristatyti Jūsų užsakytas prekes/paslaugas, išrašyti sąskaitas.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą, kuris išreiškiamas pažymint atitinkamą langelį. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai informuodami „Hexa Cinema“ administraciją el. paštu info@hexacinema.lt

Jūsų asmens duomenis turi teisę naudoti tik „Hexa Cinema“ ir bendrovės partneriai, su kuriais „Hexa Cinema“ bendradarbiauja, vykdant ir administruojant interneto svetainėje teikiamas paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti valstybės valdžios institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę bet kada, pateikęs prašymą „Hexa Cinema“ administracijai el. paštu info@hexacinema.lt, susipažinti su „Hexa Cinema“ tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šios privatumo politikos sąlygų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik iki seanso įvykdymo.

„Hexa Cinema“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti privatumo politikos sąlygas. Pakeistos privatumo politikos sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo www.hexacinema.lt svetainėje.

PUSLAPIO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Šios „LITL BAZ PICTURES“ UAB (toliau – „Hexa Cinema“) kino bilietų pardavimo ir naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos perkant virutalios realybės kino bilietus visose „Hexa Cinema“ priklausančiose virutalios realybės kino teatrų kasose ir svetainėje www.hexacinema.lt (toliau – Svetainė).

1.2.    Bilietų pardavėjas yra „LITL BAZ PICTURES“ UAB (toliau – Pardavėjas), adresas Tuskulėnų g. 52-19, LT-09208 Vilnius, įmonės kodas 302925983, el. pašto adresas info@hexacinema.lt

1.3.    Taisyklės reglamentuoja teisinius santykius tarp „Hexa Cinema“ ir kino bilietų pirkėjo (toliau – Kliento).

1.4.    „Hexa Cinema“ virtualios realybės kino teatrų vietovės yra nurodytos svetainėje.

1.5.    Šias sąlygas, privatumo politiką ir galiojantį „Hexa Cinema“ virtualios realybės kino teatro bilietų kainoraštį rasite „Hexa Cinema“ svetainėje.

1.6.    „Hexa Cinema“ pasilieka teisę keisti sąlygas be išankstinio įspėjimo, paskelbdama naujas sąlygas „Hexa Cinema“ svetainėje. Naujos sąlygos neturi įtakos iki pakitimų sudarytoms sutartims. Kliento ir „Hexa Cinema“ teisiniams santykiams taikomos užsakymo metu galiojančios sąlygos.

1.7.    Pirkėjas, pirkdamas virutalios realybės kino teatro bilietą, patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.8.    Be šių sąlygų, pirkimui galioja Lietuvos Respublikos teisė ir Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

KINO BILIETŲ PIRKIMAS

2.1.    Kasos dirba virtualios realybės kino teatro darbo valandomis. „Hexa Cinema“ virtualios realybės kino teatrai atidaromi likus mažiausiai 15 minučių iki pirmojo seanso pradžios, bet ne anksčiau nei 10:00 val., ir uždaromi praėjus 15 minučių nuo paskutinio seanso pradžios.

2.2.    Kino bilietus į VR kino seansus „Hexa Cinema“ virtualios realybės kino teatruose galima įsigyti nuo kino repertuaro paskelbimo svetainėje. Įsigyti bilietus į VR seansą vėliau negu nurodyta VR seanso pradžia nebegalima.

2.3.    Klientas, norėdamas įsigyti VR bilietus internetu, turi apsilankyti „Hexa Cinema“ svetainėje www.hexacinema.lt ir vadovautis Svetainėje pateiktomis bilietų pirkimo instrukcijomis.

2.4.    VR Kino bilietų įsigijimo Klientui instrukcijos:

2.4.1.    Klientas pasirenka „Hexa cinema“ kino teatrą, į kurį nori vykti, tada pasirenka norimą datą ir laiką.

2.4.2.    Klientas pasirenka bilieto tipą, bilietų skaičių paspaudžia mygtuką „PIRKTI BILIETUS“.

2.4.3.    Klientas gali pasitikrinti pasirinktų bilietų informaciją, įvesti dovanų kupono arba akcijos kodą ir pasirinkti apmokėjimo už kino bilietus būdą. Norėdamas gauti kino bilietus, Klientas turi įvesti galiojantį el. pašto adresą ir telefono numerį. Klientas pasirenka jam tinkamą apmokėjimo būdą už pasirinktus „Hexa cinema“ bilietus, paspausdamas mygtuką „PASIRINKTI MOKĖJIMO BŪDĄ“ / „MOKĖTI“.

2.4.4.    Prieš atliekant apmokėjimą, Kliento prašoma įsitikinti, kad pasirinktas virutalios realybės kino teatras, bilietų data ir laikas yra teisingi. Klientas informuojamas, kad sumokėdamas už kino bilietus, praranda teisę atsisakyti sutarties.

2.4.5.    Klientas gali peržiūrėti įvairius galimus mokėjimo būdus. Pasirinkęs mokėjimo būdą, Klientas patenka į pasirinkto paslaugos teikėjo mokėjimo aplinką.

2.4.6.    Klientas patvirtina užsakymą ir atsiskaito už visą užsakymą.

2.4.7.    Atsiskaitęs, Klientas turi paspausti mygtuką „ATGAL PAS PARDAVĖJĄ“.

2.5.    „Hexa cinema“, kartu su sąskaita faktūra ir įsigytais kino bilietais, Klientui išsiųs automatinį el. laišką Kliento nurodytu el. pašto adresu.

2.6.    Kino bilietas yra pagrįstas QR kodu, o su kino bilietu į „Hexa cinema“ patekti galima parodžius bilieto QR kodą „Hexa cinema“ darbuotojui.

2.7. „Hexa cinema“ neatsako už vartotojo nuostolius, jei nuostoliai buvo patirti neatsižvelgus į „Hexa cinema“ rekomendacijas ar vartotojo įsipareigojimus arba nesusipažinus su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė vartotojui buvo suteikta, arba savaip jas interpretavus.

2.8. Jei Jums kyla abejonių, ar teisingai supratote akcijų, nuolaidų, konkursų ar žaidimų taisykles, bilietų kainas, virtualios realybės filmų seansų laiką ar kino teatro taisykles, visada galite kreiptis pagalbos į administraciją info@hexacinema.lt

UŽSAKYMO KAINA IR MOKĖJIMO GALIMYBĖS

3.1.    Kino bilietų kainos yra nurodytos eurais ir su PVM.

3.2.    Kainyne nurodytos kainos galioja kino bilietams jų pirkimo metu. Jei kaina pasikeitė apsilankymo kino teatre metu, galioja kaina, galiojusi užsakymo metu. Svarbu, kad prieš mokėdamas už bilietus, Klientas patikrintų užsakyme nurodytas kainas.

3.3.    Klientas už bilietus į kiną iš anksto visą sumą sumoka pirkimo aplinkoje nurodytais būdais:

3.3.1.    Per KEVIN mokėjimo sistemą, naudojant pasirinkto vieno iš Lietuvos bankų nuorodą

3.3.2.    Mokėjimas Visa / Mastercard (kreditine) kortele

3.4.    Mokėjimas atliekamas ne programoje, o saugioje atitinkamos banko nuorodos ar mokėjimo sprendimų tiekėjo aplinkoje. „Hexa Cinema“ neturi prieigos prie Kliento banko ir (kredito) kortelės duomenų.

KINO BILIETŲ KEITIMAS

4.1.    Nepanaudotus kino bilietus galima pasikeisti bet kuriame „Hexa Cinema“ kino teatre ne vėliau kaip likus 1 valandai iki filmo, į kurį buvo įsigyti bilietai, seanso pradžios. Likus mažiau laiko, „Hexa Cinema“ pasilieka teisę nekeisti bilietų (įskaitant ir pasibaigus kino seansui, į kurį buvo įsigyti bilietai). Jei naujų kino bilietų kaina viršija keičiamų kino bilietų kainą, Klientas įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą. „Hexa Cinema“ nekompensuoja keičiamo kino bilieto kainos skirtumo, jei bilietas į naują seansą yra pigesnis.

4.2.    „Hexa Cinema“ negrąžina pinigų už įsigytus kino bilietus. Išimtis taikoma, jeigu kino seansas yra atšauktas dėl „Hexa Cinema“ kaltės. Neįvykusio kino seanso bilietus „Hexa Cinema“ pakeis į dovanų kuponus arba į kitos dienos to paties filmo bilietus. Jei naujų kino bilietų kaina viršija keičiamų kino bilietų kainą, Klientas įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą.

4.3.    „Hexa Cinema“ turi teisę keisti kino teatro repertuarą ir visiškai arba iš dalies atšaukti kino bilietuose nurodyto seanso rodymą. Jeigu yra galimybė „Hexa Cinema“ išsiunčia pranešimą Kliento kontaktiniais duomenimis (el. pašto adresu), nurodytu perkant bilietą. Jei neturi galimybės susisiekti su Klientu pats – tokiu atveju dėl bilietų keitimo, dovanų kuponų gavimo ar pinigų grąžinimo Klientas turi kreiptis į „Hexa Cinema“. Tokiais atvejais į atšauktą seansą įsigyti bilietai bus keičiami į dovanų kuponus, naujus VR kino teatro bilietus arba per 14 dienų Klientui bus grąžinta neįvykdyto užsakymo suma. Pinigai bus grąžinti į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo apmokėti bilietai. Kino seansai atšaukiami, kai „Hexa Cinema“ negali parodyti Kliento pasirinkto seanso, pavyzdžiui, „Hexa Cinema“ turi uždaryti kino teatrą dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, vyksta evakuacija arba yra nuo „Hexa Cinema“ nepriklausančių techninių priežasčių.

4.4.    Evakuacijos atveju pinigai už bilietus nėra grąžinami. Žala atlyginama tos pačios vertės dovanų kuponu arba bilietu į kitos dienos seansą.

ATSAKOMYBĖ

6.1.    Jei „Hexa Cinema“ nevykdo savo įsipareigojimų, Klientas turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę, atsisakyti vykdyti prisiimtą prievolę, reikalauti atlyginti padarytą žalą, sumažinti kainą, vėluoti įvykdyti finansinį įsipareigojimą arba atsisakyti sutarties.

6.2.    „Hexa Cinema“ neatsako už jokią žalą arba kitas pasekmes, kilusias dėl neteisingų Kliento pateiktų duomenų.

6.3.    Jei turite klausimų ar nusiskundimų, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@hexacinema.lt

GINČŲ SPRENDIMAS

7.1.    Tarp „Hexa Cinema“ ir Kliento kylančius ginčus šalys sprendžia derybų keliu.

7.2.    Nepavykus susitarti, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

7.3.    Nepavykus susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, https://www.vvtat.lt).

Klientas, sutikdamas su šiomis sąlygomis, patvirtina, kad susipažino su „Hexa Cinema“ paslaugų teikimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Šios taisyklės ir sąlygos galioja nuo 2023-08-01 d.